PRIVACY

Kirsti Jarvinen Design verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt doordat u gebruik maakt van onze producten.
Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en/of achternaam
• Bedrijfsnaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• IP-adres (alleen na akkoord cookiemelding)

 

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
Kirsti Jarvinen Design verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• Om telefonisch contact met u te kunnen opnemen, als u ons daar om heeft verzocht door middel van een bestelling, informatie- of offerteaanvraag.
• Om u per mail van informatie te voorzien, als u ons daar om heeft verzocht door middel van een bestelling, informatie- of offerteaanvraag of nieuwsbrief inschrijving.

 

PRIVACY
Kirsti Jarvinen Design respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Kirsti Jarvinen Design zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Kirsti Jarvinen Design verstrekt geen gegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Kirsti Jarvinen Design deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kirsti Jarvinen Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kirsti Jarvinen Design uw persoonsgegevens niet andere derden.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Kirsti Jarvinen Design gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kirstijarvinendesign.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Kirsti Jarvinen Design zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGING
Kirsti Jarvinen Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kirstijarvinendesign.nl